Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Tájékoztató – Közvilágítás

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Bajánsenyeiek!
Az energiaköltségek drasztikus mértékű emelkedésének tényével mindenki találkozott.
Az ebből fakadó problémák jelentős kihatással vannak településünk Önkormányzatának pénzügyi helyzetére is!
2022 augusztusától megjelenő jelentős költségek csökkentése érdekében, továbbá a Kormányzat takarékossági elvárásainak megfelelően, Önkormányzatunk október 1-től intézményeinek működéseiben, Önkormányzati feladatainak ellátásában jelentős korlátozásokat léptetett életbe. Intézmények részleges bezárására, a Hivatali és Védőnői munka időbeni korlátozására, kulturális rendezvények és programok jelentős beszűkítésére került sor, melyet a fűtési idény végéig meg is fog tartani!
Önkormányzatunknál az egyik legjelentősebb energiaköltséget a települési közvilágítás működtetése jelenti. Már 2022 decemberében elindította az Önkormányzat a takarékoskodással kapcsolatos előkészítő munkákat. Az E-ON, mint szolgáltató időhúzó és halogató magatartása miatt január közepén kaptuk meg a hivatalos tájékoztatót, hogy az addig ajánlott közvilágítás időbeni korlátozása megoldást technikai okokra hivatkozva nem tudja megvalósítani, amely azt jelentette volna, hogy éjszaka 24-04 óra között a települési közvilágítás szünetel.
Mivel ez a megoldás nem megvalósítható, ezért az Önkormányzat a világító lámpatestek (171 db) közül 40 db világító lámpatest kikapcsolásának biztosításával kívánja megoldani a takarékossági kötelezettségét. A kikapcsolandó lámpatestek Rákóczi utca, Vörösmarty utca, Arany János és Deák Ferenc utca közúti szakaszán, elsősorban lakatlan területeken kerülnek kikapcsolásra.
Önkormányzati tulajdonú Ady, Jókai, Deák F. útszakaszon és a Petőfi, Kossuth utcák közúti szakaszán, ahol a közvilágítási lámpatestek ritkán vannak elhelyezve, nem történik kikapcsolás. Ezen munkálatok előkészítése megtörtént, melynek költsége több, mint 600 000 Ft, és várhatóan március hónapban megvalósul.
Ez a beavatkozás mintegy 25 %-nyi megtakarítást jelenthet, hosszútávon ez nem elegendő, illetve a jövő évtől várható közvilágítási díjtételek emelkedését is jelentő költségnövekedés miatt az Önkormányzat elindítja a teljes közvilágítási hálózat LED-es korszerűsítési munkálatait. A kivitelező partner kiválasztása megtörtént, a tervezési, engedélyezési és ezt követően a kivitelezési munkák várhatóan a nyár végével valósulnak meg.
Tisztelt Bajánsenyeiek!
A közvilágítási lámpák részleges kikapcsolása okozta kellemetlenségeket kérjük megértő hozzáállással fogadják el és támogassák! Sajnos nincs más megoldás az Önkormányzat birtokában, hogy az energiaárak okozta válsághelyzet költségvetési kezelését részben megoldja. Ez csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi önkormányzat kellő mértékű támogatást és kompenzációt kap az óriási mértékben megemelkedett energiaköltségek kompenzálására. Amelyre jelen időszakban nem látunk teljeskörű megoldást.

Bajánsenye Község Önkormányzata

Galéria