Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Széchenyi 2020

Csapadékvíz elvezetése Bajánsenye belterületén

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00018
Kedvezményezett neve:Bajánsenye Község Önkormányzata
A Projekt címe:Csapadékvíz elvezetése Bajánsenye belterületén
Szerződött támogatás összege: 40 447 432 Ft
A támogatás mértéke:100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2021.11.30.

A projekt Bajánsenye belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozza. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. Specifikus célok: A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével. Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése. Lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása. A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Bajánsenye Község Önkormányzata lefolytatta a kivitelezés elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárást, amelynek eredményeként Bajánsenye Község Önkormányzata 2021. február 25-én Vállalkozási szerződést tudott kötni a nyertes kivitelezővel. A munkaterület átadás megtörtént, a beruházás megkezdődött.

Bemutató megtekintése:

A projekt 2021.07.20-ig elérte a közmű-csatornaépítés tevékenység esetében a 74 %-os készültséget, míg összességében a beruházás 70%-os műszaki készültségen áll. A vállalkozó kiállította az 50 %-os 1. részszámláját.

A projekt 2021.09.21-ig elérte a közmű-csatornaépítés tevékenység esetében a 100 %-os készültséget. 2021. 09. 21-én megkezdődött és sikeresen le is zárult a műszaki átadás átvételi eljárás. A vállalkozó kiállította a 100 %-os végszámláját. A projekt keretében megkezdődött az üzemeltetési engedély megszerzése, illetve a szemléletformáló tevékenység előkészítése.


Sajtóközlemény

Új mini bölcsőde kialakítása Bajánsenyén

Európai Uniós forrás segítségével bölcsőde kialakítására került sor Bajánsenye községben, a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00017 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati kiírására benyújtott projekt 34,12 millió Forint támogatásban részesült.

Bajánsenye Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini bölcsőde) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló fejlesztés megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése.

A tervezett projekt a mini bölcsődéhez való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését tűzte ki célul, hiszen községünkben ilyen szolgáltatás jelenleg egységes óvodai-bölcsődei szolgáltatás keretében működik. Bajánsenye Község Önkormányzata ezzel elsősorban a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalását kívánja támogatni.

A kedvezményezett neve: Bajánsenye Község Önkormányzata

A projekt címe: Új mini bölcsőde kialakítása Bajánsenyén

Megvalósítás helyszíne: 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 6.

A beruházás megvalósításának ideje: 2017. október 20 – 2018. október 2.

Beruházás összköltsége: 34 121 801 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 34 121 801 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Beruházás rövid bemutatása:

A mini bölcsőde kialakítása az óvodával közös épületben, azonban teljesen külön bejárattal tervezett. Az infrastrukturális fejlesztés során épületenergetikai fejlesztésre is sor kerül, ami hozzájárul a fenntartási költségek optimalizálásához.

A tervezett bölcsőde bejárata a bővítmény észak-nyugati oldalfalán kerül kialakításra a meglévő óvoda előlépcsőjén, valamint a kiépített akadálymentes rámpán keresztül. A szélfogóból nyílik egy akadálymentes WC, az öltöző és pelenkázó helyiség, valamint a melegítőkonyha. Az öltöző és pelenkázó helyiségből nyílik a mosdó, a mosdóból a foglalkoztató.

Az épület előtt kerülnek kialakításra a parkolóhelyek, közöttük egy darab akadálymentes parkoló kialakítása tervezett.

A beszerzendő eszközök biztosítják az új mini bölcsőde berendezését és eszközfeltételeinek megteremtését.

További információ kérhető:

Györke Gyula, polgármester

(06-94) 444-005

Galéria