Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Egyesületek, civil szervezetek

Bajánsenye Községért Közalapítvány

 • 9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/A.
 • Kuratórium elnöke: Zsoldos Bálint
 • Számlaszáma: 11747020-20033954,
  melyre banki átutalással vagy postai utalványon történő befizetéssel bárkitől köszönettel elfogad, bármilyen összegű támogatást.
 • Adószáma: 18894817-1-18

A településen élők életkörülményeinek, szociális helyzetének javítását, az oktatás-, kultúra-, sport támogatását, a régi hagyományok ápolását, megőrzését, a természet védelmének segítését, valamint a határon túli – elsősorban a szlovéniai – magyarsággal való kapcsolattartást jelölte meg legfontosabb teendőjeként az Alapítvány.

Bajánsenye Sportegyesület

 • 9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/A
 • Elnök: Horváth Zsolt

Bajánsenye község labdarúgásban elért eredményei, a községi labdarúgás tiszteletet ébreszt valamennyi sportszerető emberben. Ez a múlt kötelezi is a jelen ifjúságát a labdarúgásunk méltó képviseletére.
Az elmúlt évek működésképtelenségét követően az egyesület 27 taggal, ezen belül 20 igazolt játékossal 1999. március 19-én alakult ujjá, amely egy labdarugó szakosztállyal működik.

Az újjáalakulást követően 2007-ben egy osztállyal feljebb lépve, a Megyei II. Osztályba került a labdarúgó csapat. Jelenleg tehát a labdarugó csapat a Megyei II. osztályú bajnokságban szerepel, és az Egyesület ifjúsági-tartalék csapatot is működtet.

Kerka Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

 • 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 13/A.
 • Elnök: Ferincz Gyuláné 

Az egyesület céljai:  a kulturális örökség védelme, amatőr zenei, tánc, színjátszó csoportok, közösségek támogatása, idegenforgalom, turisztika segítése, rendezvényszervezés, népművészet, kézművesség, hagyományok ápolása, továbbörökítése, új hagyományok teremtése, szabadidő hasznos eltöltése,  ismeretterjesztés, egészséges életmódra nevelés, térségi együttműködés, határmenti kapcsolatok ápolása.

Bajánsenyei Polgárőr Egyesület

 • 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 13/A.
 • Elnök: Sebők Ferenc

A településen bűnmegelőzési célzattal 10 fő alapító taggal alakult meg a Bajánsenyei Polgárőr Egyesület. Működése Bajánsenyén és környező Vas megyei településeken is túlmutat már. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területének vonatkozásában Szentgyörgyvölgy, Magyarföld, Márokföld, Nemesnép, Csesztreg, Ramocsa, Kerkakutas, Kerkafalva, Alsószenterzsébet, és Felsőszenterzsébet települések közigazgatási területén is járőrszolgálatot látnak el az Egyesület tagjai. 2014-ben pályázati támogatással sikerült egy új gépkocsit beszerezni a tevékenység színvonalas ellátásához.

Vöröskereszt

A helyi alapszervezet vezetője Szalainé Szabó Hajnalka.
A tevékenységük keretében megszervezik a véradásokat, egészségvédelmi oktatásokat. 

Bajánsenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 • 9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/A.
 • Elnök: Horváth Zsolt
 • Parancsnok: Pongrácz Sándor

Nemesnépi Zakál György Őrségi Diakóniai Alapítvány

 • 9944 Bajánsenye, Rákóczi utca 4.
 • Adószám: 18889112-1-18

Az alapítványt 1999-ben hozta létre a református egyházközség tartós közérdekű céllal. Ezen kívül célunk még az egyházi célú épületeink és azok berendezéseinek felújítása, karbantartása, továbbá a hátrányos helyzetű családok, magányos öregek, fiatal házasok, gyermeket nevelő családok, betegek, egyedülállók szociális helyzetének segítése, lelki gondozása, gyülekezeti közösségépítő programok szervezése, testvérkapcsolatok ápolása.

Bajánsenyei Református Egyházközség

 • 9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 4.
 • Telefonszám/Fax: 94/444-009
 • Lelkipásztor: Szakál Anikó Gyöngyi
 • Főgondnok: Sebők Ferenc
 • e-mail: refbajansenye@gmail.com

Kerkabarka Színjátszó csoport

A Helytörténeti gyűjteményben őrzött plakát bizonyítja, hogy Bajánsenyén  már 1899-ben tartottak műkedvelő színi előadást. Azóta is kisebb nagyobb kihagyásokkal működik a faluban színjátszó csoport.

Kerkabarka néven 2007 óta játszik együtt ez a formáció. Rendezőjük 2011-ig Dr. Keserű Anett volt. Nagy sikerrel szerepeltek helyben, a környező falvakban egyaránt.

2012-ben Szöllősi Judit vette át a csoport vezetését. Tagjai lettek a Szín-játékos Szövetségnek, minden évben több fesztiválra is elmennek, ahol szép eredményeket érnek el.

2012-13-ban bronzminősítést szereztek, 2014-ben aranyminősítést és rendezői díjat kaptak Budapesten, a Magyar Művek Szemléjén. Vasvarról a legjobb férfi alakítás díját hozták el, valamint rendezői díjat és a legjobb előadás vándor díját is. 2014 őszén tartották meg a 115 éves jubileumi előadásukat, megkeresvén és előadva újra a régi darabokat. 2015-ben egy arany és két ezüst minősítés lett munkájuk eredménye. Bajánsenye Község Önkormányzatával együttműködve saját színjátszó találkozót is szerveznek 2014 óta, Őrségi Ekhósszekér Falusi Színjátszó találkozó néven.

Galéria