Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Hirdetmények

Nyertes pályázataink

Sikeres sportudvar felújítás pályázat Bajánsenyén

Kedvezményezett neve:       Bajánsenye Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe:       9944 Bajánsenye Vörösmarty u. 13/A.
Projekt címe:                        Sportudvar felújítás Bajánsenyén
Projekt azonosítója:            3381935082

Az Őrség Határok Nélkül Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-68-7-21 kódszámú, Őrség Határok Nélkül Egyesület – Önkormányzati fejlesztések támogatása című felhívás alapján Bajánsenye Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be Bajánsenye, Kerkáskápolna, Kercaszomor, Magyarszombatfa és Velemér Község Önkormányzata közös tulajdonában álló Bajánsenye 373 hrsz-ú ingatlanon lévő iskolai sportudvar felújítására.

A sportpálya állapota a megépítése óta eltelt időben az időjárás viszontagságai és a folyamatos igénybevétel miatt erősen leromlott, töredezett, felfagyott, a távolugró gödör és a dobókör használhatatlan, a ráfutó pályán az aszfalt teljesen feltöredezett, helyenként megemelkedett, ezért teljes körű felújítása ill. újjáépítése szükséges.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette és 8.215.690 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projekt teljes költsége 9.683.539 Ft

A támogatása intenzitása 85,00 %, így a vállalt önerő 1.467.849 Ft.

A projekt megvalósításának tervezett programja:

 • 2023.március 31-ig:
  – ajánlattételi eljárás lefolytatása
  – kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása
  – kivitelezői és műszaki ellenőri megállapodások megkötése
 • 2023.április 1.:
  – munkaterületi átadási eljárás
 • 2023.április 1 – május 31.:
  – kivitelezői munkák I. ütemének elvégzése
 • 2023.június 1 – augusztus 31.:
  – kivitelezés II. ütemének teljesítése

Projekt záró határideje: 2023. december 31.EFOP-1.5.3-16-2017-00061 Humán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben

Kedvezményezett neveŐriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító számaEFOP-1.5.3-16-2017-00061
Projekt címeHumán szolgáltatások fejlesztése az Őrségben
Szerződött támogatás összege199.999.551 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban)100
Projekt tartalmának bemutatásaA 9 tagból álló konzorciumunk vezetője Őriszentpéter, a további tagok Ivánc, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Kercaszomor, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Pankasz, Szalafő. Így konzorciumunk összesen 4137 fős lakosságszámmal rendelkezik. A térségben tapasztalható területi, illetve társadalmi különbségek problémájára reagálva projektünk fő céljaként tűzte ki ezen széthúzások csökkentését, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítását, a közszolgáltatáshoz való hozzáférés javítását, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatását, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését. További célunk olyan fejlesztési programot megvalósítani, amely képes orvosolni a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott problémákat. A felhíváshoz illeszkedve részcéljainkként a következőket fogalmazzuk meg: szakemberhiány enyhítése, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének ösztönzése, társadalom-szervező szerep erősítése a kisközösségek körében, vidék megtartó képességének hangsúlyozása, kultúrák találkozásának elősegítése.
Projekt tervezett befejezési dátuma2020-01-31

BŐVEBBEN: http://euprojektek.hu/oriszentpeter/index.html?cel_id=2015 

Galéria