Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Tájékoztató a a 2024. szeptember 15-ére kiírt, bajánsenyei időközi polgármester választás határidőiről

A 2024. június 9-én tartott, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők és az Európai parlamenti képviselők 2024. évi választása során, Bajánsenyén a polgármester választás – szavazategyenlőség miatt – eredménytelen volt.

A Bajánsenyei Helyi Választási Bizottság 23//2024.(VI.20) számú határozatával 2024. szeptember 15-ére tűzte ki az időközi polgármester választás időpontját, ami új választási eljárást és új választást  jelent.

A szavazóhelyiségben szavazni 2024. szeptember 15-én 06:00 órától 19:00 óráig lehet.

Fontosabb határidők:

A kampányidőszak július 27-én kezdődik és a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.

Ajánlóívek kiadása legelőbb 2024. július 27-én kezdődik és 2024. augusztus 15-én 16.oo-ig tart, mely határidő jogvesztő.

A névjegyzékben 2024. július 10-én szereplő választópolgárok száma 412 Fő, mely alapján 13 érvényes ajánlás szükséges a jelöltté váláshoz.

A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. augusztus 15-én 16:00 órát követően végzi el.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2024.  szeptember 6-án 16:00 óráig lehet bejelenteni.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, 2024. szeptember 13-án 10.00 óráig, a település szavazóköri névjegyzékének adatait – a Ve. 3. melléklet fb)-fe) és fg) pontja szerinti adatok kivételével – a helyi választási irodában bárki megtekintheti.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét a következők szerint kell benyújtani:

a) a Nemzeti Választási Irodához

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. szeptember 13-án 10.00 óráig,

ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. szeptember 11-ig,

b) a helyi választási irodához

ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. szeptember 13-án 10.00 órát követően, 2024. szeptember 15-én 12.00 óráig,

bb) levélben 2024. szeptember 11-ig,

bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. szeptember 13-án 10.00 óráig, vagy

c) a Helyi Választási Bizottsághoz 2024. szeptember 15-én legkésőbb 12.oo óráig

ca) kézbesítési meghatalmazott útján vagy

cb) meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével

kell benyújtani.

Őriszentpéter, 2024. július 11.

Tisztelettel:

    Tóth Jenő
HVI Vezető

Galéria