Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok összesített adatai

TÁJÉKOZTATÁS

Bajánsenye Község Önkormányzatának polgármestere, Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer keretében benyújtott pályázatokat 2020. november 25. napján elbírálta.

„A” típusú
Pályázók száma: 2 fő
Támogatottak száma: 2 fő
Megítélt támogatás: 7.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj időtartama a 2020/2021. tanév második féléve és a 2021/2022. tanév első féléve, a támogatás összesen 10 hónapra vonatkozik.

„B” típusú
Pályázók száma: 1 fő
Támogatottak száma: 1 fő
Megítélt támogatás: 7.000 Ft/hó/fő

Az ösztöndíj időtartama 2021/2022. tanév, a 2021/2023. tanév és a 2023/2024. tanév, a támogatás összesen 3 x 10 hónapra vonatkozik.

Bajánsenye, 2020. december 1.

Bajánsenye Község Önkormányzata

Galéria