Bajánsenye Község Önkormányzata

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/A

BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE FELHÍVÁSA ÓVODAI, MINI BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a következő egyedi eljárási szabályokat határozta meg:

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a többi kötelező felvételt biztosító óvodával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. április 21. –ig hivatalból felveszi azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
Ha a szülő olyan óvodába akarja beíratni gyermekét, amely a kötelező óvodai felvételt biztosítja akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, szándéknyilatkozatot kell benyújtania a választott óvoda vezetőjéhez
2020. április 17.-ig. Ez telefonon és e-mailben is megtehető.
Abban az esetben, ha kötelező felvételt biztosító óvoda további felvételi kérelmeket is tud teljesíteni, a hozzá beérkezett szülői szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási beosztást készít és erről a szülőket értesíti, és 2020. április 30-ig döntést hoz.
A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal minden érintett szülőnek értesítést küld postai úton lakcímükre, várhatóan 2020. április 6- 10. között.

Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre felvételt hirdetünk mini bölcsődei elhelyezésre.  A mini bölcsődei elhelyezést 20 hetes kortól óvodáskorig lehet igénybe venni. Kérjük igényüket megfontolni, mivel üres férőhely esetén felvételi körzeten kívülről feltöltjük a helyeket, a maximálisan felvehető létszám 7 fő. A felvétel során elsőbbséget élveznek a munkába visszatérő anyák gyermekei. A bölcsődei jelentkezés határideje április 30.

Az e-mailhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat (szkennelve vagy fotózva):

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
a gyermek anyakönyvi kivonata;
a gyermek TAJ kártyája.
 
Javaslom, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot Dervalics Katalin intézményvezetővel és tájékoztassák, hogy a körzetes óvodába, mini bölcsődébe kívánják-e beíratni gyermeküket.
Az óvoda elérhetőségei: 06709477617  e-mail: pottom@bajansenye.t-online.hu

Köszönettel:

Dervalics Katalin

Intézményvezető

Galéria